Số lượt xem: 4
Liên hệ: 0906921688
Số lượt xem: 2
Liên hệ: 0919111267
Số lượt xem: 2
Liên hệ: 0919111267
Số lượt xem: 27
Liên hệ: 0916958980
Số lượt xem: 30
Liên hệ: 0982120005
Số lượt xem: 99
Liên hệ: 08. 22 530 546
Số lượt xem: 111
Liên hệ: 028 39912467
Số lượt xem: 198
Liên hệ: 028 39912467
Số lượt xem: 40
Liên hệ: 0913581460
Số lượt xem: 42
Liên hệ: 024.33854391
Số lượt xem: 66
Liên hệ: 0913581460
Số lượt xem: 3
Liên hệ: 0903 111 796
Số lượt xem: 39
Liên hệ: 0795871660
Số lượt xem: 39
Liên hệ: 0903994879
Số lượt xem: 62
Liên hệ: 0903994879
Số lượt xem: 2
Liên hệ: 0903 908 671
Số lượt xem: 117
Liên hệ: 028 37628042
Số lượt xem: 127
Liên hệ: 02873078989
Số lượt xem: 26
Liên hệ: 0982120005
Số lượt xem: 61
Liên hệ: 024.37543198
Số lượt xem: 62
Liên hệ: 0273.3893129
Số lượt xem: 49
Liên hệ: 024.38615487
Số lượt xem: 167
Liên hệ: 028.37360889

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448 , Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com