TIN TỨC
Chiến dịch kỷ niệm Ngày sở hữu trí tuệ thế giới năm nay tôn vinh tài năng, sự khéo léo, ham học hỏi và sự can đảm của phụ nữ - những người bằng lao động sáng tạo của mình đang thay đổi thế giới và định hình tương lai chung của chúng ta
Để hướng dẫn triển khai việc thực hiện cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP và các văn bản có liên quan tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22 tháng 11 năm 2017.
Quyết định 2717/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ giữa các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Nhằm tôn vinh các công trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ đóng góp quan trọng cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; khẳng định năng lực sáng tạo của người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công bố rộng rãi để mọi người dân, mọi cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp biết và thi đua hưởng ứng mạnh mẽ các hoạt động sáng tạo, đưa ra sáng kiến, tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở mọi lĩnh vực nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế thắng lợi. Ban Chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 đã tuyển chọn 71 công trình sáng tạo tiêu biểu của các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trong cả nước đưa vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016.
Ngày 13/6/2017, Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ KH&CN đã ra Quyết định số 38534/QĐ-SHTT cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1528: “Chất xúc tác dùng để chuyển hóa hỗn hợp hydrocarbon/carbonic thành methanol và phương pháp sản xuất methanol nhờ sử dụng chất xúc tác này” của Trung tâm Nghiên cứu và phát triển chế biến dầu khí (PVPro), Viện Dầu khí Việt Nam.

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448 , Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com