Công nghệ sinh học
Số lượt xem: 59
Liên hệ: 0906921688
Số lượt xem: 57
Liên hệ: 0903 908 671
Số lượt xem: 168
Liên hệ: 028 37628042
Số lượt xem: 204
Liên hệ: 02873078989

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448 , Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com