Chăn nuôi
Số lượt xem: 14
Liên hệ: (028) 37169655.
Số lượt xem: 16
Liên hệ:
Số lượt xem: 32
Liên hệ: 028 3892 2258
Số lượt xem: 31
Liên hệ:
Số lượt xem: 20
Liên hệ: 0274 3739 899
Số lượt xem: 26
Liên hệ: 0908356656
Số lượt xem: 17
Liên hệ: 0913581460
Số lượt xem: 96
Liên hệ: 0913581460

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448 , Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com