Y dược
Số lượt xem: 49
Liên hệ: 024.39388600; Fax: 024.39388601
Số lượt xem: 39
Liên hệ: 008618710771709
Số lượt xem: 67
Liên hệ: 02462533355
Số lượt xem: 64
Liên hệ: 02462533355
Số lượt xem: 363
Liên hệ: Tel: 0236.365040
Số lượt xem: 341
Liên hệ: 0438311191; Fax: 0438311190

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448 , Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com