Công nghệ Nano
Số lượt xem: 103
Liên hệ: 0982120005
Số lượt xem: 160
Liên hệ: 08. 22 530 546
Số lượt xem: 179
Liên hệ: 028 39912467
Số lượt xem: 252
Liên hệ: 028 39912467
Số lượt xem: 363
Liên hệ: 84-08-38221635
Số lượt xem: 313
Liên hệ: 84-08-38221635

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448 , Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com