Trồng trọt
Số lượt xem: 46
Liên hệ: 0982120005
Số lượt xem: 81
Liên hệ: 024.37543198
Số lượt xem: 90
Liên hệ: 0273.3893129
Số lượt xem: 70
Liên hệ: 024.38615487
Số lượt xem: 63
Liên hệ: 0259.3853105
Số lượt xem: 92
Liên hệ: 024.37543198
Số lượt xem: 91
Liên hệ: 0220.3716463
Số lượt xem: 125
Liên hệ: 0983926497

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448 , Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com