Trồng trọt
Số lượt xem: 15
Liên hệ: 0913608159
Số lượt xem: 18
Liên hệ: 0633831529
Số lượt xem: 24
Liên hệ: 0987171725
Số lượt xem: 27
Liên hệ: 0987171725
Số lượt xem: 18
Liên hệ: 0987171725

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448 , Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com