Môi trường
Số lượt xem: 53
Liên hệ: 024.37564312
Số lượt xem: 87
Liên hệ: 0937499048
Số lượt xem: 151
Liên hệ: 024.38692731
Số lượt xem: 151
Liên hệ: 0888 10 50 68

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448 , Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com