Chi tiết sản phẩm
Tên sản phẩm: Hệ thống quan trắc chất lượng nước đa chỉ tiêu
Ngày tạo: 12-05-2017 09:39:44
Email:vuongdinhduoc@iwrete.com
Đơn vị: Viện Kỹ thuật Tài nguyên nước và Môi trường
Liên hệ: (08) 3771 7387
Địa chỉ: Số 131 Đường số 45, phường Tân Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Số lượt xem: 324
Thông tin chi tiết
     -   Công suất: Thiết kế theo quy mô yêu cầu khách hàng
     -   Tiêu chuẩn đạt được: TCVN 
     -   Các chỉ tiêu hóa lý: Temperature, CaCO3, Dissolved Oxygen, pH, NaCl, Gas Toxic          NH3,Nitrite, H2S, Color sensor,
              Phosphate, FE, Carbon dioxide, Ca2+ và Mg2+.
Sản phẩm cùng loại

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448 , Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com