Chăn nuôi
Số lượt xem: 23
Liên hệ: 0913581460
Số lượt xem: 58
Liên hệ: 0913581460
Số lượt xem: 68
Liên hệ: 0913581460
Số lượt xem: 288
Liên hệ: (08) 6282 2287

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448 , Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com