Chăn nuôi
Số lượt xem: 124
Liên hệ: 0903 908 671
Số lượt xem: 132
Liên hệ: 0903 908 671
Số lượt xem: 144
Liên hệ: 0903 449 638
Số lượt xem: 121
Liên hệ: 08.37313489
Số lượt xem: 371
Liên hệ: 08.37313489
Số lượt xem: 192
Liên hệ: 08.37313489

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448 , Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com