Chăn nuôi
Số lượt xem: 154
Liên hệ: 0903 908 671
Số lượt xem: 163
Liên hệ: 0903 908 671
Số lượt xem: 174
Liên hệ: 0903 449 638
Số lượt xem: 157
Liên hệ: 08.37313489
Số lượt xem: 440
Liên hệ: 08.37313489
Số lượt xem: 239
Liên hệ: 08.37313489

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448 , Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com