Y dược
Số lượt xem: 86
Liên hệ: 5407.7590
Số lượt xem: 92
Liên hệ: 0837220066
Số lượt xem: 104
Liên hệ: Tel: 04.38351015; Fax: 04.38344975
Số lượt xem: 111
Liên hệ: 0438549064
Số lượt xem: 90
Liên hệ: 0919789238

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448 , Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com