Công nghệ Nano
Số lượt xem: 142
Liên hệ: 08.7303 7789; Fax: 08.7302 8789
Số lượt xem: 115
Liên hệ: 84-08-38221635
Số lượt xem: 128
Liên hệ: 84-08-38221635
Số lượt xem: 117
Liên hệ: Bán hàng: 046 689 2828 - 0981.211.511
Số lượt xem: 166
Liên hệ: 84-08-38221635
Số lượt xem: 123
Liên hệ: 84-08-38221635
Số lượt xem: 233
Liên hệ: 84-08-38221635
Số lượt xem: 188
Liên hệ: 84-08-38221635

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448 , Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com