Công nghệ Nano
Số lượt xem: 176
Liên hệ: 08.7303 7789; Fax: 08.7302 8789
Số lượt xem: 152
Liên hệ: 84-08-38221635
Số lượt xem: 162
Liên hệ: 84-08-38221635
Số lượt xem: 148
Liên hệ: Bán hàng: 046 689 2828 - 0981.211.511
Số lượt xem: 216
Liên hệ: 84-08-38221635
Số lượt xem: 156
Liên hệ: 84-08-38221635
Số lượt xem: 293
Liên hệ: 84-08-38221635
Số lượt xem: 241
Liên hệ: 84-08-38221635

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448 , Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com