Điện, điện tử - Công nghệ thông tin
Số lượt xem: 34
Liên hệ: 0903 05 8877
Số lượt xem: 24
Liên hệ: 0903 05 8877
Số lượt xem: 25
Liên hệ: 0903 05 8877
Số lượt xem: 4
Liên hệ: 0903042747; Fax : 0903042747;
Số lượt xem: 3
Liên hệ: 0903042747; Fax : 0903042747; Email :
Số lượt xem: 0
Liên hệ: 028 38222489
Số lượt xem: 0
Liên hệ: 028 38222489
Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448
Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG