Điện, điện tử - Công nghệ thông tin
Số lượt xem: 185
Liên hệ: 024.38823366
Số lượt xem: 149
Liên hệ: (028) 3822 3039
Số lượt xem: 154
Liên hệ: 028 37153085
Số lượt xem: 169
Liên hệ: (028)38234179
Số lượt xem: 162
Liên hệ: 024.38694242
Số lượt xem: 144
Liên hệ: 024.37164855
Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448
Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG