Điện, điện tử - Công nghệ thông tin
Số lượt xem: 219
Liên hệ: 0862600789
Số lượt xem: 256
Liên hệ: 0839404272
Số lượt xem: 260
Liên hệ: Tel: 04.37564405; 0965949689
Số lượt xem: 266
Liên hệ: (024) 32127168
Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448
Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG