Trồng trọt
Số lượt xem: 21
Liên hệ: 024.37543198
Số lượt xem: 22
Liên hệ: 0273.3893129
Số lượt xem: 20
Liên hệ: 024.38615487
Số lượt xem: 27
Liên hệ: 0259.3853105
Số lượt xem: 56
Liên hệ: 024.37543198
Số lượt xem: 56
Liên hệ: 0220.3716463
Số lượt xem: 99
Liên hệ: 0983926497
Số lượt xem: 112
Liên hệ: 0913126130.

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448 , Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com