Môi trường
Số lượt xem: 72
Liên hệ: 024.38692731
Số lượt xem: 86
Liên hệ: 0888 10 50 68
Số lượt xem: 131
Liên hệ: 024.35666180
Số lượt xem: 142
Liên hệ: 0912 388 263
Số lượt xem: 161
Liên hệ: 0225.3813979

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448 , Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com