Môi trường
Số lượt xem: 173
Liên hệ: 08.3501.1997
Số lượt xem: 171
Liên hệ: 08.3501.1997
Số lượt xem: 164
Liên hệ: 08.2253.3535
Số lượt xem: 153
Liên hệ:
Số lượt xem: 151
Liên hệ:
Số lượt xem: 183
Liên hệ: 08.3501.1997

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448 , Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com