Chi tiết sản phẩm
Tên sản phẩm: Máy xới đất cho cây ăn quả
Ngày tạo: 10-06-2019 17:04:25
Email:nhbich@hcmuaf.edu.vn, nguyenhuybich@gmail.com
Đơn vị: PGS.TS Nguyễn Huy Bích - Trưởng Khoa Cơ khí - Công nghệ, Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh
Liên hệ: 0908961309
Địa chỉ: Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh
Số lượt xem: 39
Thông tin chi tiết

Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh vừa nghiên cứu thiết kế chế tạo thành công máy xới đất cho cây ăn quả.

Máy có khả năng làm việc được cả trong mùa mưa (đất ướt) và mùa khô (đất cứng) và băm được cỏ dại; độ sâu xới đạt 8÷12 cm; độ tơi vỡ đất xới ≥ 5 cm; xới được quanh gốc cây với bán kính khoảng 1 m; gọn nhẹ, dễ di chuyển trên địa bàn kênh mương và luồn lách dưới tán cây; dễ bảo dưỡng, sửa chữa…
Khảo nghiệm thực tế tại Hợp tác xã xoài Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho thấy, máy xới đất hoạt động tốt, đáp ứng yêu cầu của các nông hộ trồng xoài, so với phương pháp thủ công tiết kiệm được nhân công lao động...

Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh vừa nghiên cứu thiết kế chế tạo thành công máy xới đất cho cây ăn quả.

Máy có khả năng làm việc được cả trong mùa mưa (đất ướt) và mùa khô (đất cứng) và băm được cỏ dại; độ sâu xới đạt 8÷12 cm; độ tơi vỡ đất xới ≥ 5 cm; xới được quanh gốc cây với bán kính khoảng 1 m; gọn nhẹ, dễ di chuyển trên địa bàn kênh mương và luồn lách dưới tán cây; dễ bảo dưỡng, sửa chữa…
Khảo nghiệm thực tế tại Hợp tác xã xoài Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho thấy, máy xới đất hoạt động tốt, đáp ứng yêu cầu của các nông hộ trồng xoài, so với phương pháp thủ công tiết kiệm được nhân công lao động...

(Sưu tầm từ nguồn: http://khoahocvacongnghevietnam.com.vn/ )

Sản phẩm cùng loại

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448 , Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com