Chi tiết sản phẩm
Tên sản phẩm: Giống đậu tương HLĐN 25
Ngày tạo: 14-12-2018 08:15:09
Email:harc@harc-ias.com
Đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm NN Hưng Lộc, Viện KHKTNN Miền Nam.
Liên hệ: 061.3678839; 3868402
Địa chỉ: xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Số lượt xem: 119
Thông tin chi tiết

1.Nguồn gốc

Giống đậu tương HLĐN 25 được chọn tạo theo phương pháp truyền thống kết hợp với chỉ thị phân tử S35 Langrisat 2, giống được chọn tạo từ tổ hợp lai (Nam Vang x Just 16). Lai tạo từ năm 2002, dựa trên Marker S35 Langrisat 2 hồi giao đến đời BC5 và tự thụ đến BC5F2, khảo nghiệm từ năm 2007 - 2012 tại các vùng trồng chính thuộc Đông Nam bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long. Giống được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận sản xuất thử cho vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long theo Quyết định số 333/QĐ-TT-CNN ngày 05/08/2013.

2. Đặc điểm chính

Thời gian sinh trưởng: 78 – 87 ngày.

Cao cây: 56 – 68 cm, số cành cấp 1: 2 -  3 cành

Tổng số trái/cây: 30 – 45 trái, tỷ lệ trái 3 hạt: 42 – 48%.

P 100 hạt: 15,7 – 17,5 g.

Hàm lượng protein: 33%; lipid 21,4 %

Hoa màu tím, lông tơ màu vàng hung, vỏ trái khi chín màu vàng rơm, hạt màu vàng sáng, rốn hạt màu nâu nhạt.

Có khả năng chín tập trung, ít tách quả ngoài đồng.

Kháng bệnh rỉ sắt, đốm lá vi khuẩn và thối trái.

Kết quả khảo nghiệm cơ bản năng suất trong vụ Hè Thu và Thu Đông biến động từ 1,51 – 2,18 tấn/ha, bình quân 1,95 tấn/ha; trong vụ Đông Xuân biến động từ 2,28 – 2,47 tấn/ha, bình quân đạt 2,35 tấn/ha. Năng suất bình quân chung đạt 2,15 tấn/ha, tương đương với đối chứng HL 203. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, trong vụ Đông Xuân và Xuân Hè, năng suất biến động từ 3,05 – 3,21 tấn/ha, bình quân 3,15 tấn/ha, vượt đối chứng MTĐ 176 19%. Kết quả khảo nghiệm sản xuất qua 3 vùng với quy trình kỹ thuật chuyên biệt năng suất giống HLĐN 25 biến động từ 2,4 – 3,10 tấn, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long cho năng suất cao nhất.

Giống đậu tương HLĐN 25 cho  năng suất cao ổn định và thích nghi trong môi trường thuận lợi thâm canh cao.

3. Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật

Giống đậu tương HLĐN 25 trồng thích hợp trên phù sa ngọt tại ĐBSCL, đất đỏ bazan tại ĐNB và Tây Nguyên, đất phù sa ven sông, suối và đất thịt nhẹ luân canh sau 2 vụ lúa (có tưới). Lượng phân bón/ha: 40 – 60N + 60P2O5 + 60K2O, khoảng 87 - 130 kg Urea + 364 kg Super lân + 100 kg KCl. Bón lót trước gieo trồng: toàn bộ lân, thúc lần 1: 10 –12 ngày sau mọc ½ N + ½ K2O, thúc lần 2: 20 – 22 ngày sau mọc ½ N + ½ K2O.

Mật độ trồng áp dụng từ 333.000 – 375.000 cây/ha; Quy mô áp dụng: Giống đang được ứng dụng nhiều tại Đồng Nai, Đăk Lăk, An Giang ước tính quy mô khoảng 400 ha. Giống mới đã được các nông hộ trong vùng trao đổi lẫn nhau để tái sản xuất.

4. Hiệu quả kinh tế

Kết quả trình diễn trong Vụ Đông Xuân 2011/2012 tại Đông Nam bộ trong điều kiện có tưới, giống HLĐN 25 đạt năng suất 2,35 tấn/ha, vượt đối chứng địa phương (giống Da bò) 0,35 tấn/ha. Với giá bán 18.000đ/kg, lợi nhuận của giống HLĐN 29 mang lại 26,7 triệu đồng/ha, so với giống địa phương là 20,5 triệu đồng/ha, chênh lệch lợi nhuận so với giống địa phương Da Bò là 6,2 triệu đồng/ha chưa tính công lao động gia đình đầu tư.

(Sưu tầm từ nguồn: http://iasvn.org/)

Sản phẩm cùng loại

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448 , Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com