Chi tiết sản phẩm
Tên sản phẩm: Giống đậu xanh V94 - 208
Ngày tạo: 14-12-2018 08:11:34
Email:chuong.nv@iasvn.org
Đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam.
Liên hệ: 061. 3678839; 3868984
Địa chỉ: xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Số lượt xem: 104
Thông tin chi tiết

1. Nguồn gốc

Giống đậu xanh V94-208 được tuyển chọn từ giống VC 4111 A, nhập nội từ AVRDC năm 1994. Giống được công nhận tạm thời theo Quyết định số 3492/QĐ/BNN-KHCN ngày 09/9/1999.

2. Những đặc điểm chính

Thời gian sinh trưởng: 65-70 ngày, ra hoa 30-32 ngày sau gieo, chiều cao cây 50-70cm, lá mỏng, xanh nhạt, lá có màu xanh bền khi chín nên có thể khai thác được nhiều đợt thu hoạch nhất là ở vụ Đông Xuân. Ra hoa và chín tương đối tập trung, tỷ lệ thu hoạch lần 1 đạt khoảng 70-80%. Quả màu nâu đen, to, dài khoảng 10-12cm, đóng hạt thưa và lỏng, trái nhiều tầng. Hạt màu xanh nhạt, to, hình trụ dài, có dính vảy, trọng lượng 1000 hạt 60-70 g tùy theo mùa vụ.

Kháng trung bình bệnh vàng lá (Mungbean Yellow Mosaic Virus), nhiễm nhẹ đến trung bình bệnh đốm lá (Cescospora leaf spot). Có thể canh tác 3 vụ trong năm, thích nghi nhiều vùng sinh thái. Năng suất: Hè Thu và Thu Đông: 1,2-1,5 tấn/ha, Đông Xuân: 2,0-2,5 tấn/ha.

3. Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật

Giống đậu xanh V94-208 trồng thích hợp trên đất đỏ bazan, đất phù sa ven sông, suối và đất thịt nhẹ luân canh sau 2 vụ lúa (có tưới).

Mật độ trồng thích hợp 333-375 ngàn cây/ha (cách hàng 0,4-0,45m, cách cây 0,2m x 3 cây/hốc). Lượng phân bón/ha: 40N + 60P2O5 + 60K2O, tương đương 87kg Urea + 364 kg Super lân + 100 kg KCl/ha. Bón lót trước gieo trồng: toàn bộ lân; bón thúc lần 1: 10-12 ngày sau mọc ½ N + ½ K2O; bón thúc lần 2: 20-25 ngày sau mọc ½ N + ½ K2O. Nên kết hợp phun phân bón lá 3 lần, 20, 30, 40 ngày sau gieo để kích thích ra hoa và đậu quả. Vụ trồng thích hợp: Hè Thu, Đông Xuân (Tây Nguyên); Hè Thu, Thu Đông, Đông Xuân (Đông Nam bộ); Đông Xuân, Xuân Hè (ĐBSCL). V94-208 có thể trồng xen với nhiều loại cây ngắn ngày khác từ 6-8 hàng ở giữa.

4. Điển hình đã áp dụng thành công

Giống đậu xanh V94-208 là giống có khả năng thích nghi cao, được trồng nhiều ở vùng Duyên hải miền Trung, Đông Nam bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.

 (Sưu tầm từ nguồn: http://iasvn.org/)

Sản phẩm cùng loại

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448 , Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com