Dự án Năng suất chất lượng
Khóa đào tạo “Thẩm tra nội bộ hệ thống HACCP”
28-01-2019 15:19:38
Khóa đào tạo “Thẩm tra nội bộ hệ thống HACCP”

Khóa đào tạo “Thẩm tra nội bộ hệ thống HACCP”

Số lượt xem: 34
File đính kèm:
LIÊN KẾT WEB
LƯỢT TRUY CẬP
141
05660
Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448
Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG