ISO hành chính công
Khóa Đào tạo “Nâng cao nhận thức và kỹ năng đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015” cho UBND cấp huyện và cấp xã
28-01-2019 15:17:20
Khóa Đào tạo “Nâng cao nhận thức và kỹ năng đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015” cho UBND cấp huyện và cấp xã

Khóa Đào tạo “Nâng cao nhận thức và kỹ năng đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015” cho UBND cấp huyện và cấp xã

Số lượt xem: 23
File đính kèm:
Bài viết liên quan
LIÊN KẾT WEB
LƯỢT TRUY CẬP
141
05660
Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448
Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG