Dự án Năng suất chất lượng
Tình hình triển khai hoạt động đào tạo về năng suất chất lượng ở tỉnh Sóc Trăng
28-01-2019 15:14:00
Tình hình triển khai hoạt động đào tạo về năng suất chất lượng ở tỉnh Sóc Trăng

Thời gian qua hoạt động năng suất chất lượng (NSCL) ở tỉnh Sóc Trăng đã được triển khai và mang lại hiệu quả rất tích cực. Từ đó góp phần thúc đẩy phong trào NSCL và nâng cao năng suất lao động trong doanh nghiệp.

Thực hiện nội dung của Dự án Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2013-2020. Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các ngành có liên quan và các Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tổ chức thông tin tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn trong tỉnh xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) tiên tiến, mô hình, công cụ cải tiến NSCL cho các doanh nghiệp mang lại hiêu quả đáng khích lệ, trong quá trình triển khai hoạt động NSCL thực tế cho thấy nổi lên nhiều mô hình điểm áp dụng thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Thực hiện nội dung về đào tạo của dự án, hàng năm Sở Khoa học và Công nghệ cũng trực tiếp cung cấp những thông tin hữu ích, giúp doanh nghiệp nâng cao nhận thức, cách tiếp cận với nhiều phương pháp quản lý tiên tiến, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả theo hướng hội nhập. Nhằm giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các thông tin về khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới cũng như các văn bản có liên quan. Năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các đơn vị thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức nhiều khóa đào tạo như: Thẩm tra nội bộ HACCP, HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 và các công cụ cải tiến NSCL cho các ngành và các doanh nghiệp. Đây là một trong những giải pháp giúp doanh nghiệp nâng cao trình độ quản lý, cải tiến các quá trình sản xuất kinh doanh, đồng thời giúp cho doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ. Từ đó lãnh đạo doanh nghiệp sẽ đưa ra các chiến lược ngắn hạn cũng như dài hạn để có định hướng tổ chức lại các quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm hạn chế và giảm thiểu các lãng phí không cần thiết, thúc đẩy năng suất lao động góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động cũng như cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

 

 

Bùi Minh Châu

Số lượt xem: 25
File đính kèm:
Bài viết liên quan
LIÊN KẾT WEB
LƯỢT TRUY CẬP
141
05660
Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448
Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG