ISO hành chính công
V/v mời tham dự lớp tập huấn hướng dẫn duy trì, cải tiến, đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015.
15-06-2020 10:18:14
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức 11 lớp tập huấn hướng dẫn duy trì, cải tiến và đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các Chi cục; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời quý đơn vị tham dự lớp tập huấn nêu trên. Nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian: 01 ngày, khai mạc lúc 08 giờ (chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm).

- Địa điểm: chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm

- Thành phần tham dự: Ban Chỉ đạo ISO, thư ký ISO, công chức một cửa, công chức tham gia giải quyết các thủ tục hành chính tại đơn vị (tối đa 05 người/đơn vị).

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị quý đơn vị lập danh sách cử công chức tham dự (theo Phụ lục 2 đính kèm) về Sở Khoa học và Công nghệ chậm nhất ngày 15/6/2020) qua địa chỉ:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ: Số 479 Lê Duẩn, Phường 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (0299) - 3820789 - 3820115; 0975307227 (gặp Nguyên)

Email: pqltcclst@gmail.com

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức 11 lớp tập huấn hướng dẫn duy trì, cải tiến và đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các Chi cục; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời quý đơn vị tham dự lớp tập huấn nêu trên. Nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian: 01 ngày, khai mạc lúc 08 giờ (chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm).

- Địa điểm: chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm

- Thành phần tham dự: Ban Chỉ đạo ISO, thư ký ISO, công chức một cửa, công chức tham gia giải quyết các thủ tục hành chính tại đơn vị (tối đa 05 người/đơn vị).

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị quý đơn vị lập danh sách cử công chức tham dự (theo Phụ lục 2 đính kèm) về Sở Khoa học và Công nghệ chậm nhất ngày 15/6/2020) qua địa chỉ:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ: Số 479 Lê Duẩn, Phường 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (0299) - 3820789 - 3820115; 0975307227 (gặp Nguyên)

Email: pqltcclst@gmail.com

 

 

Số lượt xem: 20
File đính kèm:
LIÊN KẾT WEB
LƯỢT TRUY CẬP
141
05660
Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448
Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG