Số lượt xem: 65
Liên hệ: 028 39912467
Số lượt xem: 179
Liên hệ: 84-08-38221635
Số lượt xem: 180
Liên hệ: 84-08-38221635
Số lượt xem: 193
Liên hệ: (08) 6282 2287
Số lượt xem: 177
Liên hệ: 08.37313489
Số lượt xem: 3
Liên hệ: 0274.3562227
Số lượt xem: 7
Liên hệ: 0220.3716463
Số lượt xem: 13
Liên hệ: 0912265778
Số lượt xem: 3
Liên hệ: 028.37360889

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448 , Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com