Số lượt xem: 2
Liên hệ: (028) 6683 0141
Số lượt xem: 5
Liên hệ: 0904805255
Số lượt xem: 7
Liên hệ: (028) 6683 0141
Số lượt xem: 6
Liên hệ: 08. 22 530 546
Số lượt xem: 6
Liên hệ: 028 39912467
Số lượt xem: 94
Liên hệ: 028 39912467
Số lượt xem: 215
Liên hệ: 84-08-38221635
Số lượt xem: 9
Liên hệ: 0913581460
Số lượt xem: 221
Liên hệ: (08) 6282 2287
Số lượt xem: 29
Liên hệ: 0983926497
Số lượt xem: 36
Liên hệ: 0913126130.
Số lượt xem: 30
Liên hệ: 024.38615485
Số lượt xem: 27
Liên hệ: 024.37543198
Số lượt xem: 35
Liên hệ: 028.37360889

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448 , Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com