Số lượt xem: 14
Liên hệ: 028 39912467
Số lượt xem: 134
Liên hệ: 84-08-38221635
Số lượt xem: 126
Liên hệ: 84-08-38221635
Số lượt xem: 141
Liên hệ: (08) 6282 2287
Số lượt xem: 132
Liên hệ: 08.37313489
Số lượt xem: 263
Liên hệ: 08.37313489
Số lượt xem: 16
Liên hệ: 0912 388 263
Số lượt xem: 16
Liên hệ: 0225.3813979
Số lượt xem: 11
Liên hệ: 0918629304
Số lượt xem: 20
Liên hệ: 024.36761279
Số lượt xem: 23
Liên hệ: 024.38588579

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448 , Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com