Số lượt xem: 2
Liên hệ: 0795871660
Số lượt xem: 2
Liên hệ: 0903994879
Số lượt xem: 1
Liên hệ: 02437589222
Số lượt xem: 2
Liên hệ: 024.3783 5231 - 024 3858 0251
Số lượt xem: 42
Liên hệ: 08. 22 530 546
Số lượt xem: 48
Liên hệ: 028 39912467
Số lượt xem: 133
Liên hệ: 028 39912467
Số lượt xem: 252
Liên hệ: 84-08-38221635
Số lượt xem: 33
Liên hệ: 0913581460
Số lượt xem: 45
Liên hệ: 0913581460
Số lượt xem: 267
Liên hệ: (08) 6282 2287
Số lượt xem: 1
Liên hệ: 0259.3853105
Số lượt xem: 33
Liên hệ: 024.37543198
Số lượt xem: 35
Liên hệ: 0220.3716463
Số lượt xem: 74
Liên hệ: 0983926497
Số lượt xem: 78
Liên hệ: 028.37360889

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448 , Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com