Số lượt xem: 7
Liên hệ: 0234.3833710
Số lượt xem: 16
Liên hệ: 028.62800555
Số lượt xem: 53
Liên hệ: 028 39912467
Số lượt xem: 167
Liên hệ: 84-08-38221635
Số lượt xem: 165
Liên hệ: 84-08-38221635
Số lượt xem: 178
Liên hệ: (08) 6282 2287
Số lượt xem: 167
Liên hệ: 08.37313489
Số lượt xem: 329
Liên hệ: 08.37313489
Số lượt xem: 11
Liên hệ: 0913562265
Số lượt xem: 12
Liên hệ: 0220.3716463
Số lượt xem: 12
Liên hệ: 0210.3865073
Số lượt xem: 38
Liên hệ: 061.3678839; 3868402
Số lượt xem: 9
Liên hệ: 024.37164855
Số lượt xem: 9
Liên hệ: 024.38694242
Số lượt xem: 36
Liên hệ: (028)38234179
Số lượt xem: 37
Liên hệ: 028 37153085

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 84-299 3822450, Fax: 84-299 3821448 , Email: thongtinkhcnst@gmail.com hoặc sta.soctrang@gmail.com